Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND Huyện Long Điền
Tra cứu tiến độ
Tìm hiểu thủ tục hành chính
Thống kê hồ sơ ĐKQM
Tổng hồ sơ ĐKQM
118
Tổng hồ sơ đồng ý
78
Tổng hồ sơ từ chối
9
Đăng nhập
 
Quên mật khẩu? Đăng ký!
Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tình hình xử lý hồ sơ trong:
Cần xử lý:       , trong đó:
Tồn kỳ trước:   Nhận trong kỳ:
Đã xử lý:     (%)
- Đúng hẹn:  (%)
- Trễ hẹn:     (%)
Chưa xử lý:  (%)
- Quá hạn:    (%)
- Trong hạn:   (%)
Hồ sơ được phép đăng ký qua mạng
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ
LĨNH VỰC XÂY DỰNG
LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA
LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM - DINH DƯỠNG